FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हात्तीपाईले रोग बिरुद्दको औषधि खुवाउने सम्बन्धमा !!

उपरोक्त सम्बन्धमा यहि मिति २०७५/११/१५ गते देखि हात्तीपाईले रोग बिरुद्दको औषधि खुवाउन तपाईको घर दैलोमा स्वास्थ्यकर्मीहरु आउदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरु आएको बेला सम्पूर्ण आम नागरिकहरुले  हात्तीपाईले रोग बिरुद्दको औषधि सेवन गरी आफु र आफ्ना सन्ततिहरुलाई सुरक्षित बनाऊ |

आशयपत्र माग गरिएको सूचना!!

आशयपत्र माग गरिएको सूचना!!
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५/११/१०

प्रस्ताब दाताले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्ताब पेश गरीसक्नु पर्ने छ |

 

दस्तावेज: 

Pages