FAQs Complain Problems

७९-८०

ब्यय अनुमानको विवरण (खर्च शिर्षकगत र स्रोतगत समेत) आर्थिक बर्ष २०७९/०८०

दस्तावेज: 

प्रस्तावना पेश गर्ने बारेको सूचना||

दस्तावेज: 

बिद्यालयहरुको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा सूचना||

दस्तावेज: 

निर्णयहरु

दस्तावेज: 

सूचना कृषि विकास शाखा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ||

यस गढवा गाउँपालिकाका पशुपालक कृषकहरूका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना। (५० प्रतिशत अनुदानमा गोठ/ खोर सुधार कार्यक्रम)