FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गढवा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० ८०/८१ 11/01/2023 - 14:59 PDF icon गढवा गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८०.pdf
दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 11/01/2023 - 14:58 PDF icon दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन ७९-८० 03/02/2023 - 14:29 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/02/2023 - 14:28 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ७९-८० 03/02/2023 - 14:28 PDF icon सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
संस्था दर्ता कार्यविधी 2079 ७९-८० 03/02/2023 - 14:27 PDF icon संस्था दर्ता कार्यविधी 2079.pdf
संस्था दर्ता ऐन 2079 ७९-८० 03/02/2023 - 14:27 PDF icon संस्था दर्ता ऐन 2079.pdf
संगठन सर्वेक्षण प्रतिबेदन ७९-८० 03/02/2023 - 14:26 PDF icon संगठन सर्वेक्षण पर्रतिबेदन 2077.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन ७९-८० 03/02/2023 - 14:25 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन.pdf
शिक्षण स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि २०७७ ७९-८० 03/02/2023 - 14:25 PDF icon शिक्षण स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages