FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सामाजिक परिक्षण गर्ने आसय पत्र पेश फर्ने बारेको सूचना |

७५/७६ 03/22/2019 - 13:49 PDF icon noticenew24032019.pdf, PDF icon noticetender

आशयपत्र माग गरिएको सूचना!!

७५/७६ 02/22/2019 - 09:34 PDF icon notice.pdf

बोलपत्र/दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना !!

७५/७६ 01/28/2019 - 11:03 PDF icon noticerevised28012019.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७५/७६ 12/28/2018 - 11:34 PDF icon tender128122018.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७५/७६ 12/10/2018 - 13:37 PDF icon onlinebidding10122018.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७५/७६ 12/03/2018 - 14:36 PDF icon Tender03122018_0001.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७५/७६ 12/03/2018 - 14:35 PDF icon Tender03122018.pdf

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७४/७५ 05/30/2018 - 11:44 PDF icon bolpatra

बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

७४/७५ 05/20/2018 - 17:51 PDF icon बोलपत्रको आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना !

७४/७५ 05/06/2018 - 11:03 PDF icon tender106052018.pdf

Pages