FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना||

दस्तावेज: 

काठ दाउरा लिलाम सम्बन्धि सूचना|

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना ||

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना (तेश्रो पटक )|

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ||

विधुतिय बाेलपत्र सम्बन्धि सुचना नदिजन्य पदार्थ

दस्तावेज: 

कवाडी कर असुली सम्बन्धि १५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ||