FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना ||

विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना (तेश्रो पटक )|

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ||

विधुतिय बाेलपत्र सम्बन्धि सुचना नदिजन्य पदार्थ

दस्तावेज: 

कवाडी कर असुली सम्बन्धि १५ दिने सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ||

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना २०७९/०६/०९

दस्तावेज: 

बोलपत्रआहवान सम्बन्धि सूचना