FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थको बिक्रि ब्यबस्थापन सम्बन्धि विधुतीय बोलपत्र आहवानको सूचना |

बोलपत्र आह्वानको सुचना।

विधुतीय बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना (नदिजन्य) ||

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना |

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना|

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदनकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।