FAQs Complain Problems

हजुरले गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय तथा वडा कार्यालयबाट सेवा लिदाँ कति समय लागेको छ ?

उही दिन
30% (9 votes)
२ दिन वा त्यो भन्दा बढी
10% (3 votes)
हाल सम्म मैले कुनै सेवा लिएको छैन
10% (3 votes)
झन्झटिलो लाग्यो र सेवा राम्रो सँग नपाएको
50% (15 votes)
Total votes: 30