FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि प्रबर्धन तथा किसान सशक्तिकरण ऐन,२०७७ ७७/७८ 02/03/2022 - 11:26 PDF icon Acts .pdf
राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ ७५/७६ 04/05/2019 - 11:03 PDF icon Rastiya Bhumi Niti 2075.pdf
समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५ ७५/७६ 04/05/2019 - 11:02 PDF icon FINAL Sampurak Anudan Karyabidhi 20750626_1543388427.pdf
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/05/2019 - 10:59 PDF icon Final Nadijanya padartha karyabidhi 2075_1537509106 (1).pdf
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/18/2019 - 12:46 PDF icon rojgar_ain.pdf
सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:07 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:06 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
बजार अनुगमन २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:04 PDF icon बजार अनुगमन २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:03 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 14:01 PDF icon गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf

Pages