FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गढवा गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ ७९-८० 03/02/2023 - 14:14 PDF icon गढवा गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७.pdf
कर्मचारी अवकाश (उपदान) संचालन कार्यविधि २०७८ (1) ७९-८० 03/02/2023 - 14:14 PDF icon कर्मचारी अवकाश (उपदान) संचालन कार्यविधि २०७८ (1).pdf
आर्थिक सहयोग कार्यविधि २०७८ ७९-८० 03/02/2023 - 14:13 PDF icon आर्थिक सहयोग कार्यविधि २०७८.pdf
“60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मानजनक विदाई” कार्यबिधि, 2079 ७९-८० 03/02/2023 - 14:12 PDF icon “60 वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई सम्मानजनक विदाई” कार्यबिधि, 2079.pdf
बाताबरण अध्यन तथा प्रारम्भिक बताबरनिय परिक्षण कार्यविधि ७७/७८ 05/24/2022 - 11:42 PDF icon prarambhiki bhatabaraniya.pdf
शिक्षक स्वोयमसेबक परिचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 11:40 PDF icon shishak sopyamsabak.pdf
बाताबरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण ऐन ७७/७८ 05/24/2022 - 11:38 PDF icon batabaran.pdf
लेखा समिति कार्यसंचालन नियमावली ७७/७८ 05/24/2022 - 11:36 PDF icon lekhasamiti karyasanchalan.pdf
कार्यसंचालन निदेशिका ७७/७८ 05/24/2022 - 11:35 PDF icon karyasanchalan.pdf
सर्पदंस उपचार केन्द्र संचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 05/24/2022 - 11:35 PDF icon snakebite.pdf

Pages