FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:59 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:58 PDF icon एफ.एम रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/15/2018 - 13:57 PDF icon आर्थिक कार्यबिधि २०७४.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:37 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४
उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:32 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७४
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायि इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:29 PDF icon घ वर्गको निर्माण ब्यवसायि इजाजतपत्र कार्यविधि २०७४
करारमा प्राविधिक कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:25 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारि ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
न्यायिक समितिले उजुरिको विधेयक २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:17 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरिको विधेयक २०७४
प्रशासकिय कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:12 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि २०७४
कृषि ब्यवसाय प्रबर्दन विधेयक २०७४ ७४/७५ 07/05/2018 - 16:10 PDF icon कृषि ब्यवसाय प्रबर्दन विधेयक

Pages